Aktualności

Animacja promująca projekt

Animacja promująca projekt...
Promocja
28.09.2022
Więcej

Film promujący projekt

Film promujący projekt...
Promocja
28.09.2022
Więcej

Promocja projektu

Promocja projektu...
Promocja
28.09.2022
Więcej

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

Alt Fundusze europejskie
Skip to content