Powiat bieruńsko-lędziński – E-usługi

Wydanie wypisu/wyrysu z EGiB (link)

Wydanie kopii mapy ewidencyjnej (link)

Wydanie kopii mapy zasadniczej (link)

Udostępnianie materiałów z zasobów PZGiK (link)

Wydanie wypisu/wyrysu z MPZP

Bieruń (link)

Lędziny (link)

Imielin (link)

Bojszowy (link)

Chełm Śląski (link)

Pozostałe E-usługi

Portal Interesanta (link)

Portal Geodety (link)

Portal Rzeczoznawcy (link)

Portal Komornika (link)

WMS https://sbl.webewid.pl:8443/iip/ows

WFS https://sbl.webewid.pl:8443/us/wfs/sip

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

Alt Fundusze europejskie
Skip to content