Powiat będziński – E-usługi

Wydanie wypisu/wyrysu z EGiB (link)

Wydanie kopii mapy ewidencyjnej (link)

Wydanie kopii mapy zasadniczej (link)

Udostępnianie materiałów z zasobów PZGiK (link)

Wydanie wypisu/wyrysu z MPZP

Miasto Będzin (link)

Miasto Czeladź (link)

Miasto Wojkowice (link)

Gmina Bobrowniki (link)

Gmina Mierzęcice (link)

Gmina Psary (link)

Miasto i Gmina Siewierz (link)

Miasto Sławków (link)

Pozostałe E-usługi

Portal Geodety (link)

Portal Rzeczoznawcy (link)

Portal Komornika (link)

Portal Projektanta (link)

Portal Narad Koordynacyjnych (link)

WMS https://ikerg.powiat.bedzin.pl/bedzin-egib

WFS https://ikerg.powiat.bedzin.pl/bedzin-egib

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

Alt Fundusze europejskie
Skip to content