O projekcie

Tytuł projektu: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych.

Umowa o dofinansowanie: UDA-RPSL.02.01.00-24-025F/15 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Projekt partnerski:

Lider Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu

Partnerzy: Jaworzno – Miasto na prawach powiatu, Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu, Gmina Miasta Tychy, Powiat Będziński, Powiat Bieruńsko-Lędziński

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie

działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Termin realizacji projektu: 21.07.2014 – 30.09.2022

Wartość całkowita projektu: 44 291 831,09 PLN

Wartość dofinansowania: 36 215 079,94 PLN

Przedmiotem projektu jest modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych poprzez doprowadzenie do zgodności ich treści z odpowiadającym im obrazem rzeczywistym w przestrzeni geograficznej wraz z dostosowaniem ich struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom prawnym zawartym w znowelizowanych rozporządzeniach, wydanych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W szczególności w ramach projektu:

  • przeprowadzono kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków,
  • utworzono kompletne bazy danych BDOT500 i GESUT,
  • dokonano cyfryzacji (digitalizacji) rejestrów, ewidencji i innych zasobów źródłowych prowadzonych dotychczas w formie papierowej,
  • dostosowano bazy danych pzgik do wymogów przepisów prawa i do nowych modeli pojęciowych,
  • zakupiono nowy sprzęt do digitalizacji i przechowywania danych,
  • uruchomiono e-usługi dla społeczeństwa.

Podjęte w ramach projektu działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnej wykonywania zadań statutowych przez jednostki samorządu terytorialnego z równoczesnym zapewnieniem, zarówno administracji publicznej, jak i społeczeństwu (użytkownikom baz danych), dostępu do wysokiej jakości danych i świadczenia usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie. Aby osiągnąć ww. cele projektu dokonano również rozbudowy istniejących systemów teleinformatycznych (dziedzinowych i GIS) oraz infrastruktury technicznej.

Wzrost poziomu zadowolenia obywateli z usług świadczonych przez administrację samorządową oraz podniesienie jakości, wiarygodności i aktualności baz danych gromadzonych na szczeblu powiatowym jest efektem projektu.

Informacja o Liderze – Dąbrowa Górnicza

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, największym obszarowo miastem w regionie, dziewiątym pod względem wielkości w Polsce. Powierzchnia miasta to 188,7 km2, zaś gęstość zaludnienia wynosi 637,2 osób/km2.

Dąbrowa Górnicza jest miastem liczącym 118 285 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,7 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. W Dąbrowie Górniczej na 1000 mieszkańców pracuje 350 osób. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

Miasto posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć połączeń komunikacyjnych. Przez miasto przechodzi 6 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej, są to m.in. droga ekspresowa S1, droga krajowa nr 1, droga krajowa nr 94 oraz 9 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego, w tym 2 linie kolejowe o znaczeniu państwowym: Warszawa – Katowice oraz Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny.

Dąbrowa Górnicza to przestrzeń aktywności: społecznej, biznesowej, kulturalnej, ekologicznej i sportowej. Tym samym aktywność jest cechą najsilniej wyróżniającą miasto.

Dąbrowa Górnicza dysponuje ponad 41 km ścieżek rowerowych, liczną bazą hotelową i gastronomiczną.

W jej granicach znajdują się cztery jeziora Pogoria, niezwykle malownicze i atrakcyjne pod względem możliwości spędzania wolnego czasu. Sztandarowe zabytki to XIX w. bazylika p.w. Matki Boskiej Anielskiej, zbudowana w stylu neogotyckim, a także socrealistyczny Pałac Kultury Zagłębia, będący jednocześnie centrum wydarzeń kulturalnych i artystycznych. „Podróż w czasie” oferuje multimedialna trasa kopalni ćwiczebnej „Sztygarka”. Na aktywnych czeka aquapark „Nemo – świat rozrywki”.

Studenci kształcą się na dwóch uczelniach wyższych.

Miasto Dąbrowa Górnicza współpracuje z miastami partnerskimi w Ukrainie – Miasto Alczewks, w Ruminii – Miasto Cămpulung Moldovenesc oraz Miasto Medias. oraz w Republice Czeskiej – Miasto Studénka.

Informacja o Partnerze – Jaworzno

Jaworzno to miasto na prawach powiatu leżące w południowej Polsce, w województwie śląskim, na granicy województwa śląskiego i małopolskiego, w dorzeczu Przemszy i jej dopływu Białej Przemszy. Powierzchnia miasta to 152,4 km2, zaś gęstość zaludnienia wynosi 557,2 osób/km2.

Jaworzno jest miastem liczącym 84 922 mieszkańców, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Miasto położone jest na skrzyżowaniu autostrady A1 i drogi ekspresowej S1, odległość od lotnisk międzynarodowych: 42 km do Krakowa-Balic, 46 km do Katowic-Pyrzowic, około 40 minut samochodem do Krakowa, około 20 do Katowic, 2 godziny do Wrocławia.

Jaworzno jest zielonym miastem , ponieważ powierzchnia terenów zurbanizowanych i zabudowanych wynosi tylko 24,0 % , natomiast powierzchnia terenów zielonych wynosi 74,0 %, w tym terenów rolnych rolnych 34,0 % a użytków leśnych 40,0 %.

Jaworzno posiada wiele ośrodków rekreacyjno-sportowych, w których można spędzić czas wolny i zadbać o kondycję fizyczną. Atrakcyjnymi miejscami wypoczynku w Jaworznie są przede wszystkim Ośrodek Sportów Wodnych „Sosina”, Centrum Nurkowe, Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, Park Agielski, Arboretum Park Gródek w Jaworznie, jeden z największych na Śląsku ośrodek hippiczny w Ciężkowicach, czy kryta pływalnia. Przez wszystkie dzielnice przebiega sieć wyznaczonych szlaków rowerowych, których długość łącznie wynosi 200 km, zaś ścieżki rowerowe – odpowiednio oznakowane drogi lub jej części, przeznaczone dla ruchu rowerowego, umożliwiające poruszanie się po mieście w możliwie bezkolizyjny sposób liczą 12 km.

Informacje o Partnerze – Sosnowiec

Sosnowiec to miasto na prawach powiatu leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego. Powierzchnia miasta to 91,1 km2, zaś gęstość zaludnienia wynosi 2.218,7 osób/km2.

Sosnowiec jest miastem liczącym 197 586 mieszkańców, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,7 lat i jest wyższy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz wyższy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

W Sosnowcu na 1000 mieszkańców pracuje 254 osób. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

Miasto jest bardzo dobrze skomunikowane. Przez miasto Sosnowiec przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej, są to droga ekspresowa S1 z Pyrzowic do granicy ze Słowacją, droga ekspresowa S86, droga krajowa nr 79 Warszawa-Bytom, droga krajowa nr 86 Podwarpie – Tychy oraz droga krajowa nr 94 Zgorzelec – Korczowa. Przez miasto Sosnowiec przechodzi 7 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego, główne to linią Warszawa – Katowice oraz Jaworzno-Szczakowa – Mysłowice. Długość ścieżek rowerowych w Sosnowcu to ponad 50 km.

Miasto posiada wiele miejsc rekreacyjno-sportowych, kulturalnych oraz zabytków. Jednym z najciekawszych miejsc, które warto zobaczyć w Sosnowcu jest XIX wieczny Pałac Henryka Dietla. Perłą architektury sakralnej jest Bazylika Wniebowzięcia NMP z polichromiami Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembło.

W Sosnowcu działa 7 placówek kulturalnych m.in. Teatr Zagłębia, Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki, Zagłębiowska Mediateka czy Miejski Klub im. Jana Kiepury. Najnowszymi obiektami są sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych oraz sala widowiskowo-koncertowa MUZA.

Informacja o Partnerze – Tychy

Tychy to miasto prawach powiatu o powierzchni 81,81 km2 w południowej Polsce. Miasto leży w sercu jednego z najbardziej zurbanizowanych regionów Polski – na Śląsku.

W Tychach mieszka 120 534 osób, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 43 lata i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

W Tychach na 1000 mieszkańców pracuje 381 osób. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

Tychy są doskonale skomunikowane. W mieście działa transport publiczny (autobusy, trolejbusy).

Z miasta można dojechać w pół godziny do portu lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach (58 km w linii prostej) i Krakowie-Balicach (65 km w linii prostej)  oraz w godzinę do granicy z Czechami (30 km)  czy Słowacją (55 km).

Przez miasto Tychy przechodzą 4 ważne drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Są to ekspresowa S1 z Pyrzowic do granicy ze Słowacją, przecinająca miasto DK 1 Gdańsk – Zwardoń , DK 44 łącząca Śląsk i Małopolskę, a także DK 86 w kierunku Łodzi.

Przez miasto przechodzi również 5 linii kolejowych wykorzystywanych do ruchu pasażerskiego lub towarowego, w tym 1 o znaczeniu państwowym z Katowic do Zwardonia.

Tychy są na 3 miejscu wśród śląskich miast pod względem terenów zielonych – około 31% miasta. Miasto otaczają Lasy Pszczyńskie będące pozostałością dawnej Puszczy Pszczyńskiej, Lasy Katowicko-Murckowskie, będące fragmentem południowej części Leśnego Pasa Ochronnego GOP. Do dyspozycji mieszkańców jest ponad 67 km dróg dla rowerów oraz 9 szlaków rowerowych położonych w dużej części w okolicznych lasach.

Tychy są siedzibą aktywnych instytucji kultury, rozpoznawalnych również poza granicami miasta. Wizytówką miasta jest m.in. Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Teatr Mały, Tyskie Browarium – Muzeum Tyskich Browarów Książęcych czy Miejskie Centrum Kultury organizujące szereg znanych w regionie i w Polsce festiwali jak np. Śląska Jesień Gitarowa.

Informacja o Partnerze – Powiat będziński

Powiat będziński położony jest w centralnej części Województwa Śląskiego. Zajmuje powierzchnię 364 km2 i zamieszkuje go ok. 147 tys. osób. To miejsce o bogatej historii, o której świadczą liczne zabytki stanowiące turystyczną atrakcję. W powiecie będzińskim aktywnie można też wypocząć na łonie natury – przemierzając lasy, korzystając ze zbiorników wodnych, podziwiając bogatą faunę i florę.

W skład powiatu wchodzi dziś osiem gmin – cztery miasta: Będzin, Czeladź, Wojkowice i Sławków, jedna gmina miejsko-wiejska: Siewierz oraz trzy gminy wiejskie: Bobrowniki, Psary i Mierzęcice.

Sercem powiatu jest położony nad rzeką Czarną Przemszą Będzin, który prawa miejskie uzyskał w 1358 roku. Wyjątkową atrakcję miasta stanowi wywodzący się ze średniowiecza zamek. Obecnie w murach warowni oglądać można zbiory broni – zamek jest jedną z siedzib Muzeum Zagłębia. Muzealne zbiory mieści też barokowy Pałac Mieroszewskich, gdzie oprócz wystaw historycznych i etnograficznych można obejrzeć piękne, zabytkowe wnętrza. W Będzinie odwiedzić warto też zabytkowe świątynie, m.in. pw.: Świętej Trójcy, św. Doroty i św. Katarzyny. W mieście odnajdziemy ślady kultury żydowskiej, wart uwagi jest też industrialny zabytek: unikatowa nitowana wieża ciśnień. Dzisiaj Będzin to ważny ośrodek przemysłowy, handlowy i kulturalny. W Będzinie znajduje się najwyższe wzniesienie w powiecie: Góra Dorotka w Będzinie-Grodźcu (382 m n.p.m.).

W południowo-zachodniej części powiatu będzińskiego usytuowana jest Czeladź. Historia miasta sięga XIII w. Z okresu średniowiecza wywodzi się pierwotny układ urbanistyczny miasta lokacyjnego, stanowiący niewątpliwą atrakcję turystyczną. Przy rynku znajduje się też wzniesiony na początku XX w. kościół pw. św. Stanisława BM. Druga połowa XIX w. to czas intensywnej industrializacji miasta – w jego granicach powstały dwie kopalnie węgla: Czeladź i Saturn. Czeladź przybrała wówczas charakter typowo przemysłowy. Dziś o industrialnej przeszłości przypominają zabytki techniki – stworzona w starym budynku elektrowni kopalni Saturn Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia czy osiedla robotnicze.

W skład miasta i gminy Siewierz wchodzi miasto Siewierz i 10 sołectw. W Siewierzu znajduje się wiele interesujących zabytków m.in. zamek z XV w. stanowiący dziś ważne centrum kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne, wzniesiony ok. 1140 roku romański kościół pw. św. Jana Chrzciciela (jeden z najstarszych zabytków w województwie śląskim), rynek z zachowanym układem urbanistycznym i licznymi zabytkowymi budynkami czy kościół pw. św. Macieja Apostoła.

Wojkowice to miasto utworzone z jednostek dawnego podziału administracyjnego: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc. Pierwsze wiadomości, jakie dotyczą Żychcic i Wojkowic Komornych pochodzą z XIII w. Współczesne Wojkowice prawa miejskie otrzymały w 1962 r. Odwiedzając miasto napotkamy dużo terenów zielonych. Miło spędzić czas można w parku miejskim nieopodal budynku Urzędu Miasta. O industrialnej przeszłości Wojkowic przypominają pozostałości po kopalni Jowisz. Ciekawym zabytkiem jest kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, którego budowę rozpoczęto w 1929 r. według projektu Stefana Szyllera i Wiesława Kononowicza, silnie nawiązującego do tradycji budownictwa neobarokowego.

Miasto Sławków usytuowane jest we wschodniej części województwa śląskiego, na brzegu rzeki Białej Przemszy. W Sławkowie zobaczyć można jeden z najstarszych murowanych założeń obronnych w Polsce południowej, a mianowicie zamek biskupów krakowskich, datowany na drugą połowę XIII wieku. Z tego samego okresu pochodzi kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Niewątpliwą atrakcją jest rynek z zachowanym układem urbanistycznym i pochodzącą z XVIII w. karczmą Austeria.

Najstarszą z gmin wiejskich powiatu są Bobrowniki. W skład gminy wchodzi 8 sołectw. Bobrowniki znane są ze swych wspaniałych obszarów przyrodniczych: zbiorników wodnych w Rogoźniku, południowego stoku Góry Dziewiczej w Myszkowicach czy południowego stoku Góry Buczyna w Rogoźniku. Znaleźć też tu można ciekawe zabytki architektury sakralnej: drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca, kościół pw. św. Jakuba w Sączowie czy kościół pw. Wszystkich Świętych w Siemoni.

Gmina Psary składa się 10 sołectw. W obecnej formie powstała w 1973 roku. Mieszkańcy tych terenów zajmowali się uprawą roli, rozwijało się tu też górnictwo. Od najdawniejszych czasów w rejonie Góry Siewierskiej istniało górnictwo kruszcowe. Wydobywano tu rudę żelaza, węgle wapienny oraz wapień. Z najwyższego psarskiego wzniesienia – Równej Góry – rozciąga się wspaniały widok na całą gminę i okoliczne miejscowości. Inne wzniesienie – Góra Siewierska, to miejsce wykorzystywane dziś przez paralotniarzy i lotników.

Mierzęcice leżą w centralnej Części Wyżyny Śląskiej. Na terenie gminy leży Zalew Przeczycko – Siewierski, powstały wskutek zamknięcia przegrody przełomu biegu rzeki Czarnej Przemszy w Boguchwałowicach i wybudowaniu zapory. W liczącej 19 km linii brzegowej zalewu występują unikalne gatunki flory i fauny np. perkozy rdzawoszyje i mewy śmieszki. Przy akwenie funkcjonują i coraz dynamiczniej rozwijają się przystanie żeglarskie, które organizują obozy, rejsy i regaty żeglarskie. Mierzęcice położone są na terenie pagórkowatym, z dwoma wyraźnymi wzniesieniami (w Nowej Wsi i Ostrą Górą w Toporowicach), z których przy dobrej pogodzie można oglądać panoramę pobliskich miast.

Informacja o Partnerze – Powiat bieruńsko – lędziński

Powiat bieruńsko-lędziński położony jest we wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje powierzchnię 158 km² i zamieszkuje go blisko 60 tys. osób. Gęstość zaludnienia to 374 osoby/km2.

W powiecie bieruńsko-lędzińskim na 1000 mieszkańców pracuje 323 osoby. Jest to wskaźnik znacznie wyższy niż dla województwa śląskiego oraz Polski.

W skład powiatu wchodzą:

gminy miejskie (miasta): Bieruń, Imielin, Lędziny

gminy wiejskie: Bojszowy, Chełm Śląski

Przez terytorium powiatu bieruńsko-lędzińskiego przebiega autostrada A4, droga ekspresowa S1, droga krajowa nr 44 oraz drogi wojewódzkie nr 931, 934 i 780.

Na terenie powiatu istnieje ponad 38 km ścieżek rowerowych.

Powiat jest atrakcyjnym partnerem do współpracy w różnych dziedzinach, takich jak: gospodarka, edukacja, kultura czy rekreacja. Przemysłowy charakter powiatu został ukształtowany głownie przez rozwój na jego terenie górnictwa węglowego, jednak duża powierzchnia obszarów zielonych sprzyja rozwojowi rekreacji, turystyki i sportu. Powiat nieprzerwanie rewitalizuje tereny poprzemysłowe celem podniesienia jakości życia mieszkańców.

Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - projekt dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

Alt Fundusze europejskie
Skip to content